Met twee miljard euro kun je meerdere dingen doen...

Het afschaffen van dividendbelasting... de discussie kan niemand ontgaan zijn. Heel kort door de bocht is eigenlijk iedereen tegen, behalve ene Mark R. en een paar van zijn makkers.  Op het moment dat ik deze post schrijf, worden de kosten van afschaffing rond de 2 miljard euro geschat. Over een week hebben we prinsjesdag achter de rug en zal het bedrag wat duidelijker zijn. Maar dat het om een fors bedrag gaat, moge duidelijk zijn.

Ondertussen laat de publieke sector steeds meer van zich horen. Met name het basisonderwijs heeft, na jarenlang héél veel geslikt te hebben, het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat het zo echt niet langer kan. Ik kan dat alleen maar heel hard be-amen. Beroepshalve ken ik de sector behoorlijk goed en ook zie ik familieleden en vrienden in deze sector zich meerdere slagen in de rondte werken, voor een loon dat op geen enkele wijze in verhouding staat tot de verantwoordelijkheid die ze dragen.
Ja, ze hebben een leuke loonsverhoging gehad maar nog altijd is het verschil met het Voortgezet Onderwijs (VO) groot zonder dat hiervoor duidelijke redenen zijn aan te wijzen (als je de statistieken over werkdruk, taken en werkuren bekijkt, zou het eerder andersom moeten zijn). Bovendien..., dat loon in het VO is ook totaal niet marktconform en zou gerust omhoog mogen. Dus waar de media het basisonderwijs als graaiers die niet snel tevreden zijn neerzet, mogen leerkrachten van mij nog heel wat stakingsdagen organiseren. En de werkdruk is ondanks het geld dat hiervoor vrij gekomen is, ook nog lang niet op een acceptabel niveau. Een leerkracht die ik goed ken, vertelde dat hij de eerste vier schoolweken van dit jaar iedere week een avond naar school moest, zonder hier ook maar op enige wijze voor gecompenseerd te worden. Op mijn vraag of hij ook weer aan eventuele stakingen mee zou doen, schudde hij tot mijn verrassing zijn hoofd. Zijn schoolbestuur betaalt stakingen niet uit en dus is iedere dag die hij staakt, een dag geen loon. En aangezien hij de hoofdkostwinner is, geen lidmaatschap heeft lopen bij een vakbond (want te duur) en een gezin met opgroeiende kinderen heeft, is nog meer staken financieel gezien geen optie.
Wat online speurwerk levert mij op dat er veel meer schoolbesturen de stakingsdagen niet uitbetalen. Ook daar hoor je maar weinig media over. Dat het staken de leraren geld kost, veel meer dan het ouders kost om hun kind een extra dag naar de opvang te brengen. Leraren staken  echt niet zomaar, de zorgen die zij hebben rondom werkdruk, loon en het groeiende lerarentekort zijn volkomen terecht. En die zorgen zijn zo groot, dat veel leerkrachten bereid zijn daar hun toch al niet hoge loon voor op te geven tijdens een stakingsdag. HULDE! Zie ik Mark en zijn makkers nog niet zo snel doen.

Goed, even een perspectief schetsen.

De dividendbelasting afschaffen kost 2 miljard euro.
Shell heeft zo'n 10.000 banen in Nederland, Unilever 3.100. Uitgaande van deze twee multinationals gaat het dus om een totaal van 13100 banen. Hierbij kan nog de kanttekening geplaatst worden dat deze banen echt niet allemaal zullen verdwijnen als de hoofdkantoren van Shell en Unilever in het buitenland gevestigd worden. Aan de andere kant zullen er wellicht iets meer banen bijkomen als de hoofdkantoren wel in Nederland gevestigd zijn, door derde partijen die hiervan profiteren (ik noem maar iets: schoonmaak, transport...), daarom ik laat de kanttekening verder voor wat het is.
Dus twee miljard euro uitgeven zorgt voor het behoud van 13.100 banen.

Het basisonderwijs in zijn geheel krijgt momenteel 10,5 miljard euro.
Het aantal leerlingen dat in het basisonderwijs zit (2017) is 1.414.281.
Het huidige tekort aan leerkrachten ligt rond de 1.450 fulltimers. Uitgaande van 1 fulltime leerkracht per 25 leerlingen zitten er momenteel 36.250 leerlingen zonder leerkracht.
De totale loonkosten (dus incl. alle afdrachten die een leraar zelf nooit ziet) van een ervaren leraar in het basisonderwijs zijn zo'n 60.000 euro per jaar. Voor 87.000.000 euro heb je de loonkosten voor het tekort aan leerkrachten weggewerkt.

Die leerkrachten zijn er niet, moeten opgeleid worden, maar dat betalen ze voor een heel groot gedeelte natuurlijk zelf. Bovendien moeten de lonen nog omhoog, de werkdruk omlaag en schoolgebouwen kunnen in veel gevallen een upgrade gebruiken. Aan de andere kant ken ik schoolbesturen die zo ondoorzichtig zijn dat niemand die een bovenschoolse functie heeft, me precies kan vertellen wat wel en niet tot zijn/haar takenpakket behoort. Ik vermoed dat daar ook heel veel onderwijsgeld onnodig verloren gaat... Alles meewegend: laten we zeggen dat we met 1 miljard euro de huidige problematiek in het basisonderwijs weg kunnen werken.
Dus een miljard euro uitgeven zorgt voor goed en verantwoord basisonderwijs aan  ruim 1.400.000 leerlingen.

Nog een keer:
Voor 2 miljard euro extra aan uitgaven behoud je 13.100 banen.
Voor 1 miljard euro extra aan uitgaven zorg je voor goed basisonderwijs aan 1.414.281 leerlingen.

Stel je nou toch eens voor hė, dat de dividendbelasting blijft zoals hij is en die 2 miljard euro die daaraan uitgegeven zou worden, naar de publieke sector gaat. Met de helft daarvan red je het basisonderwijs. Met die andere helft zou je prachtige dingen kunnen doen in de zorgsector, bij de politie of in andere onderwijstakken.

Stel je nou toch eens voor hè, iedereen leefde nog lang en gelukkig. Nou ja, iedereen? Mark en zijn makkers niet. Hun morele verplichtingen aan Shell en Unilever wogen zwaarder dan de morele verplichtingen aan meer dan 1.400.000 kinderen en hun ouders. Stilletjes besloten ze hun hoofdkwartier te verplaatsen naar het buitenland. Niemand hield hen tegen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Een inkomen van meer dan drie keer modaal

Een nieuwe werkplek

Voorraad op de plank: goedkoop of duurkoop?